UNIA EUROPEJSKA

W związku z zakupem pensjonatu wraz z restauracją nasza firma realizuje projekt pt. „Wdrożenie na rynek regionalny innowacyjnych produktów żywności dietetycznej jako sposobu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19”. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Wartość projektu: 806 599,46 zł

Wartość dofinansowania: 516 971,93 zł

Opis projektu: rzedmiotem projektu, jest wdrożenie na rynek, innowacyjnych produktów żywności dietetycznej, wytwarzanych z zastosowaniem technologii produkcyjnej próżniowej Sous-Vide oraz zastosowanie nowej, rynkowej formy oferowania produktów i ich pakowania. Dzięki wdrożeniu do działalności wnioskodawcy innowacyjnej metody technologicznej i marketingowej nastąpi wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, zwiększenie liczby klientów, wzrost zatrudnienia, zapewnienie wysokiej jakości usług, usprawnienie działania przedsiębiorstwa, również w obliczu pandemii COVID-19. W ramach projektu przewidziane jest wdrożenie nowego procesu produkcji Sous-Vide polegającej na produkcji potraw w hermetycznie szczelnych opakowaniach próżniowych, umieszczanych w kąpieli wodnej lub parowej z użyciem ściśle kontrolowanych temperatur (zwykle niższych niż podczas tradycyjnego gotowania) i w ściśle określonym czasie.